ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ

โรงเรียน unfold_moreจังหวัด unfold_moreโรงเรียนเครือข่าย
1 โรงเรียนคุระบุรี พังงา -
2 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา กาฬสินธุ์ -
3 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร) อ่างทอง -
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) ตราด -
5 โรงเรียนชุมชนวัดรวง นครราชสีมา -
6 โรงเรียนชุมชนใหม่ นครศรีธรรมราช -
7 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) น่าน 23
8 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ลำปาง -
9 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ตรัง -
10 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ตาก 57
11 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม สุราษฎร์ธานี -
12 โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ เชียงราย -
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ขอนแก่น 8
14 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด พัทลุง -
15 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา อุตรดิตถ์ -
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน) บุรีรัมย์ 6
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) ร้อยเอ็ด 6
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ยโสธร -
19 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง อำนาจเจริญ -
20 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) กรุงเทพมหานคร -
21 โรงเรียนบ้านกาดฮาว เชียงใหม่ 12
22 โรงเรียนบ้านกุดรู ขอนแก่น -
23 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สกลนคร 10
24 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ นครศรีธรรมราช 8
25 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ พัทลุง -
26 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย สระแก้ว -
27 โรงเรียนบ้านข่อย บุรีรัมย์ -
28 โรงเรียนบ้านขะยูง ศรีสะเกษ -
29 โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม นครราชสีมา -
30 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง สงขลา 6
31 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ พัทลุง -
32 โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) อุบลราชธานี 6
33 โรงเรียนบ้านโคกกลาง กระบี่ -
34 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ สุรินทร์ 7
35 โรงเรียนบ้านโคกล่าม ชัยภูมิ -
36 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง บุรีรัมย์ -
37 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ขอนแก่น -
38 โรงเรียนบ้านจอมพระ สุรินทร์ 19
39 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา กำแพงเพชร -
40 โรงเรียนบ้านดอนข่า ศรีสะเกษ 6
41 โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ อุดรธานี -
42 โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) เชียงราย 6
43 โรงเรียนบ้านท่าลาด จ.พัทลุง พัทลุง -
44 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สุรินทร์ -
45 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ประจวบคีรีขันธ์ -
46 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ พังงา 9
47 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง เชียงราย 5
48 โรงเรียนบ้านนาดี ขอนแก่น -
49 โรงเรียนบ้านนา ระนอง 7
50 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) ศรีสะเกษ -
51 โรงเรียนบ้านโนนแฝก ศรีสะเกษ 6
52 โรงเรียนบ้านโนนเมือง อำนาจเจริญ -
53 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศรีสะเกษ -
54 โรงเรียนบ้านบ่อหิน จังหวัดตรัง ตรัง -
55 โรงเรียนบ้านบะคอม ยโสธร -
56 โรงเรียนบ้านบางครั่ง จ.พังงา พังงา -
57 โรงเรียนบ้านบาโงย จ.ยะลา ยะลา 7
58 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ บุรีรัมย์ 18
59 โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง ศรีสะเกษ -
60 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ ลพบุรี -
61 โรงเรียนบ้านผาเวียง สุโขทัย 6
62 โรงเรียนบ้านพรุจูด ตรัง 1
63 โรงเรียนบ้านเพียนาม ศรีสะเกษ -
64 โรงเรียนบ้านม่วงชุม เชียงใหม่ 6
65 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ระยอง -
66 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ตาก -
67 โรงเรียนบ้านยางเครือ ศรีสะเกษ -
68 โรงเรียนบ้านยางงาม สงขลา 6
69 โรงเรียนบ้านไร่นาดี สกลนคร 7
70 โรงเรียนบ้านลำแดง พระนครศรีอยุธยา -
71 โรงเรียนบ้านลำทับ กระบี่ 7
72 โรงเรียนบ้านวังประจบ ตาก 12
73 โรงเรียนบ้านวังปริง จ.พัทลุง พัทลุง -
74 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน มหาสารคาม 12
75 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา นราธิวาส -
76 โรงเรียนบ้านสะเดา พิษณุโลก -
77 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก เชียงใหม่ 2
78 โรงเรียนบ้านหนองขาม ชัยภูมิ -
79 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) นครปฐม -
80 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง เชียงราย -
81 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ชัยภูมิ -
82 โรงเรียนบ้านหนองยาง (ธนาคารกรุงเทพ 10) สุรินทร์ 4
83 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ตรัง 10
84 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บุรีรัมย์ 6
85 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์) สุรินทร์ 10
86 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) ลำปาง 6
87 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ เพชรบูรณ์ -
88 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ แม่ฮ่องสอน -
89 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน เชียงใหม่ 9
90 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว น่าน 21
91 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน บุรีรัมย์ -
92 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า ศรีสะเกษ 9
93 โรงเรียนบ้านหินผุด สงขลา -
94 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ เชียงใหม่ 6
95 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี อำนาจเจริญ -
96 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สมุทรปราการ 12
97 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ร้อยเอ็ด -
98 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กระบี่ 8
99 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร ชุมพร -
100 โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) สมุทรปราการ -
101 โรงเรียนวัดต้นไคร้ แพร่ -
102 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม อ่างทอง -
103 โรงเรียนวัดนากลาง นครสวรรค์ -
104 โรงเรียนวัดนางชำ(ประชารัฐรังสฤษฏ์) อ่างทอง -
105 โรงเรียนวัดไผ่ดำ (กัลยาพิริยะประชาสรรค์) ฉะเชิงเทรา -
106 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครปฐม -
107 โรงเรียนวัดศรีเมือง สมุทรสาคร -
108 โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) สมุทรปราการ -
109 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ สระบุรี -
110 โรงเรียนสันโป่งวิทยา ลำปาง 6
111 โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย สงขลา -
112 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร -
113 โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) กรุงเทพมหานคร -
114 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ เลย -
115 โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บํารุง ลำปาง -
116 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ราชบุรี -
117 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา5 (วัดตลิ่งต่ำ) อุตรดิตถ์ -
118 โรงเรียนอนุบาลลำดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สุรินทร์ 9