ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

177 items(1/18) 2 3 4 5 Next » Last »|

คู่มือแนวทางสำหรับครู เรื่องการป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน

โดย วิรัตน์ดา (โอ๊ต) on 3 ต.ค. 65 09:27

ดาวโหลดคู่มือแนวทางสำหรับครู เรื่องการป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน แบบออนไลน์ได้ที่นี้

กินเยอะไปไม่ดีนะ..ถ้าจะกิน เลือกแบบไหน

โดย วิรัตน์ดา (โอ๊ต) on 9 ก.พ. 65 09:04

อันตรายในอาหารอันตรายในสานกันบูดในเนื้อสัตว์แปรรูปมีอะไรในน้ำหวานมีอะไรในขนมมีอะไรสีสันในอาหารในก๋วยเตี๋ยวมีอะไร

รายงานการวิจัย พัฒนาการของเด็กวัยเรียนจากโครงการเด็กไทยแก้มใส

โดย วิรัตน์ดา (โอ๊ต) on 31 พ.ค. 66 13:10
ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-05-31 เวลา 13.12.42.png

รายงานการวิจัยพัฒนาการของเด็กวัยเรียนจากโครงการเด็กไทยแก้มใส จัดทำโดยแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศร่วมกับมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

อบรมมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาสู่คุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียน ณ จังหวัดขอนแก่น

โดย วิรัตน์ดา (โอ๊ต) on 23 พ.ค. 66 12:06
S__197730477.jpg

วัตถุประสงค์การประชุม๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ ตามมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและ โภชนาการในสถานศึกษา สู่การขับเคลื่อนในจังหวัดขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 7๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทํางานเชิงบูรณาการในพื้นที่ชุมชน โรงเรียน และเครือข่ายสู่การพัฒนาความ มั่นคงทางอาหาร อาหารปลอ

อาหารจานสุข เรื่องราวดีๆๆด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน

โดย วิรัตน์ดา (โอ๊ต) on 14 ก.พ. 66 22:56
IMG_8367.jpg

ติดตามเรื่องราวดีๆๆของ "อาหารจานสุข" ได้ในลิ้งค์นี้โรงเรียนบ้านวังแรง จังหวัดนครสวรรค์

ใบประกาศผู้เข้าร่วมอบรมอาหารกลางวัน วันที่ 11 ตุลาคม 2565

โดย วิรัตน์ดา (โอ๊ต) on 24 ม.ค. 66 11:12

รายชื่อและลำดับที่สำหรับใช้ดาวน์โหลดใบประกาศรายชื่อแม่ครัวรายชื่อครูรายชื่อแม่ครัว สังกัดโรงเรียน อปท. กดลิ้งค์นี้เพื่อดาวน์โหลด/////รายชื่อแม่ครัว สังกัดโรงเรียน สพฐ. กดลิ้งค์นี้เพื่อดาวน์โหลด////รายชื่อครู สังกัดโรงเรียน อปท. กดลิ้งค์์นี้เพื่อดาวน์โหลด///รายชื่อครู สังกัดโรงเรียน สพฐ. กดล

ใบประกาศการเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2565

โดย วิรัตน์ดา (โอ๊ต) on 30 ธ.ค. 65 17:02

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์นี้โรงเรียนสังกัด อปท.โรงเรียนสังกัด สพฐ

อบรมโรงเรียนวัฒนา ชัยนาท

โดย วิรัตน์ดา (โอ๊ต) on 23 ต.ค. 65 20:53

เพลงนารีรัตนาVTR เปิดตัวเด็กไทยแก้มใสแก้มใสสู่การเรียนการสอน active learningเพลงเด็กไทยแก้มใสเพลงเรามากินผักเพลงธงโภชนาการฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และ ฉลาก GDAฉลาก GDAการใช้โปรแกรม Thai school lunchตัวอย่างโรงเรียนที่นำโปรแกรม TSL ไปใช้ในโรงเรียนตัวอย่างคุณแม่ที่ทำอาหารกลางวันให้ลู

177 items(1/18) 2 3 4 5 Next » Last »|