องค์กรร่วม 69 องค์กร

องค์กรจังหวัด
1 โรงเรียนนาคนาวุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
2 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
3 โรงเรียนบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
4 โรงเรียนประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
5 โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
6 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
7 โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร
8 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กรุงเทพมหานคร
9 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
10 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
11 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร
12 โรงเรียนวัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร
13 โรงเรียนวัดตะล่อม กรุงเทพมหานคร
14 โรงเรียนวัดทองใน กรุงเทพมหานคร
15 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
16 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร
17 โรงเรียนวัดพลมานีย์ กรุงเทพมหานคร
18 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล) กรุงเทพมหานคร
19 โรงเรียนวัดระยาปลา กรุงเทพมหานคร
20 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรุงเทพมหานคร
21 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว กรุงเทพมหานคร
22 โรงเรียนวัดลานบุญ กรุงเทพมหานคร
23 โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
24 โรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพมหานคร
25 โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) กรุงเทพมหานคร
26 โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร กรุงเทพมหานคร
27 โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพมหานคร
28 โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด กรุงเทพมหานคร
29 โรงเรียนสุเหร่าลำแขก กรุงเทพมหานคร
30 โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา กรุงเทพมหานคร
31 โรงเรียนเทศบาล1 (วัดเทวสังฆาราม)ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กาญจนบุรี
32 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ จันทบุรี
33 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ชลบุรี
34 โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ชลบุรี
35 โรงเรียนวัดยุคราษฎร์สามัคคี ชลบุรี
36 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว ชลบุรี
37 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
38 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ชัยนาท
39 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง นนทบุรี
40 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว ประจวบคีรีขันธ์
41 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ปราจีนบุรี
42 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี
43 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สมุทรปราการ
44 โรงเรียนแพรกษาวิทยา สมุทรปราการ
45 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สมุทรปราการ
46 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สมุทรปราการ
47 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สมุทรปราการ
48 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สมุทรสาคร
49 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) สมุทรสาคร
50 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี
51 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สุพรรณบุรี
52 โรงเรียนบ้านหนองจิก สุพรรณบุรี
53 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ สุพรรณบุรี
54 โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ สุพรรณบุรี
55 โรงเรียนวัดแก้ว สุพรรณบุรี
56 โรงเรียนวัดคันทด สุพรรณบุรี
57 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า สุพรรณบุรี
58 โรงเรียนวัดดอนสุโข สุพรรณบุรี
59 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สุพรรณบุรี
60 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ สุพรรณบุรี
61 โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) สุพรรณบุรี
62 โรงเรียนวัดวังพลับใต้ สุพรรณบุรี
63 โรงเรียนวัดสวนแตง สุพรรณบุรี
64 โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ สุพรรณบุรี
65 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา สุพรรณบุรี
66 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สุพรรณบุรี
67 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี
68 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
69 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข อ่างทอง