ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

Topic List

49 items(1/5) 2 3 4 5 Next » Last »|
Submitted by วิรัตน์ดา (โอ๊ต) on 24 ก.ย. 66 13:37

 

Submitted by JKN on 31 ก.ค. 66 20:49

การดำเนินงานโครงการ โรูปแบบการจัดกลไกการขับเคลื่อนระบบอาหารชุมชนในสถานศึกษาโดยใช้สถาบันการศึกษาเป็นแกนสำคัญในการวางรากฐานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โ ระหว่างเดือนกันยายน 2565 ถึงเดือน พฤษภาคม 2566 สนับสนุนโดย มอส. และ สสส.

Submitted by วิรัตน์ดา (โอ๊ต) on 8 มิ.ย. 66 12:42

 

Submitted by วิรัตน์ดา (โอ๊ต) on 29 ต.ค. 65 17:02

 

Submitted by วิรัตน์ดา (โอ๊ต) on 3 ต.ค. 65 09:27

ดาวโหลดคู่มือแนวทางสำหรับครู เรื่องการป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน แบบออนไลน์ได้ที่นี้

49 items(1/5) 2 3 4 5 Next » Last »|