ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

องค์กรร่วม 31 องค์กร

องค์กรจังหวัด
1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) กระบี่
2 โรงเรียนเทศบาลลำทับ กระบี่
3 โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ กระบี่
4 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ตรัง
5 โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ นครศรีธรรมราช
6 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ นครศรีธรรมราช
7 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
8 โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก นครศรีธรรมราช
9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ นครศรีธรรมราช
10 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ พังงา
11 โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบาแก้ว) พัทลุง
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 ยะลา
13 โรงเรียนบาเจาะ ยะลา
14 โรงเรียนบ้านโกตาบารู ยะลา
15 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ยะลา
16 โรงเรียนบ้านบาโงย จ.ยะลา ยะลา
17 โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) ยะลา
18 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ ยะลา
19 โรงเรียนบ้านแบหอ ยะลา
20 โรงเรียนบ้านพงกูแว ยะลา
21 โรงเรียนบ้านพร่อน ยะลา
22 โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ ยะลา
23 โรงเรียนบ้านรัตนา ยะลา
24 โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน ยะลา
25 โรงเรียนบ้านนา ระนอง
26 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ระนอง
27 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ระนอง
28 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สงขลา
29 โรงเรียนบ้านปลักคล้า สงขลา
30 โรงเรียนบ้านยางงาม สงขลา
31 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนเนียง สงขลา