แบบฟอร์ม

คู่มือ

Presentation

  สื่อ

  สามเหลี่ยมสมดุล

  @16 ธ.ค. 66 14:54

  mv [Short Ver 1https://youtu.be/p8lvJ8Qre5I?si=_YVSNX3FTSph6jye

  อาหารจานสุข เรื่องราวดีๆๆด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน

  @14 ก.พ. 66 22:56
  ติดตามเรื่องราวดีๆๆของ "อาหารจานสุข" ได้ในลิ้งค์นี้โรงเรียนบ้านวังแรง จังหวัดนครสวรรค์

  โปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดซื้อ-จัดจ้างด้วยคอมพิเตอร์โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

  @1 ก.พ. 64 13:57
  1.สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี้หรือดูวิธีการลงข้อมูลเพียงแค่ สแกน QR code ตอนที่ 1- ตอนที่ 5 ได้ตามลิงค์นี้QR code ตอนที่1 /QR code ตอนที่2 /QR code ตอนที่3 /QR code ตอนที่4 /QR code ตอนที่5

  สื่อการเรียนรู้ Infographic โครงการเด็กไทยแก้มใส 5 ตอน

  @4 พ.ค. 60 10:43
  สื่อการเรียนรู้ Infographic โครงการเด็กไทยแก้มใส 5 ตอน