ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

info
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
หน่วยงานต้นสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ที่อยู่โรงเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
จำนวนนักเรียน 141 คน
ช่วงชั้น อนุบาล,ประถม
ผู้อำนวยการ นางสาวอรทัย น้ำทิพย์
ครูผู้รับผิดชอบ นางสาววรรณภา ปรึกษา
stars
ข้อมูลภาวะโภชนาการ
assignment
กิจกรรม
พลิกดินผันน้ำเพื่อน้องโรงเรียนวัดอู่ตะเภา เมื่อ 17 มี.ค. 65 น. @23 พ.ค. 65 10:33
 • photo LINE_ALBUM_โครงการสิ่งแวดล้อมเอกสาร_๒๒๐๕๒๓.jpgLINE_ALBUM_โครงการสิ่งแวดล้อมเอกสาร_๒๒๐๕๒๓.jpg
 • photo LINE_ALBUM_โครงการสิ่งแวดล้อมเอกสาร_๒๒๐๕๒๓_0.jpgLINE_ALBUM_โครงการสิ่งแวดล้อมเอกสาร_๒๒๐๕๒๓_0.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_0.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_0.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_1.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_1.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_2.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_2.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_3.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_3.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_4.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_4.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_5.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_5.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_6.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_6.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_7.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_7.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_8.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_8.jpg
รายละเอียด:

1.คุณครูให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว 2.มีผู้ใหญ่ใจดีได้บริจาคต้นกล้าให้แก่ทางโรงเรียน 3.สาธิตการดำนาจากคุณครูผู้เชียวชาญ 4.สาธิตการเกี่ยวข้าวจากคุณครูผู้เชี่ยวชาญ 5.นำผลผลิตที่ได้เข้าโครงการอาหารกลางวัน

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

ผลผลิตที่ได้ประมาณ 20 กก

การเลี้ยงปลาดุกโรงเรียนวัดอู่ตะเภา เมื่อ 17 มี.ค. 64 น. @23 พ.ค. 65 10:29
 • photo LINE_ALBUM_โครงการสิ่งแวดล้อมเอกสาร_๒๒๐๕๒๓.jpgLINE_ALBUM_โครงการสิ่งแวดล้อมเอกสาร_๒๒๐๕๒๓.jpg
 • photo LINE_ALBUM_โครงการสิ่งแวดล้อมเอกสาร_๒๒๐๕๒๓_0.jpgLINE_ALBUM_โครงการสิ่งแวดล้อมเอกสาร_๒๒๐๕๒๓_0.jpg
 • photo LINE_ALBUM_โครงการสิ่งแวดล้อมเอกสาร_๒๒๐๕๒๓_1.jpgLINE_ALBUM_โครงการสิ่งแวดล้อมเอกสาร_๒๒๐๕๒๓_1.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_0.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_0.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_1.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_1.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_2.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_2.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_9.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_9.jpg
รายละเอียด:

1.ครูให้คำแนะนำนักเรียนในการเลี้ยงปลาดุก 2.แบ่งเวรในการให้อาหารปลา 3.แบ่งเวรในการถ่ายน้ำ 4.ช่วยกันจับปลาออกไปจำหน่ายที่ตลาดนัดใกล้โรงเรียน

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

แต่ละรอบที่จับสามารถจับได้ถึง 10-20 กก

เลี้ยงไกไข่โรงเรียนวัดอู่ตะเภา เมื่อ 17 มี.ค. 64 น. @23 พ.ค. 65 10:25
 • photo LINE_ALBUM_โครงการสิ่งแวดล้อมเอกสาร_๒๒๐๕๒๓_0.jpgLINE_ALBUM_โครงการสิ่งแวดล้อมเอกสาร_๒๒๐๕๒๓_0.jpg
 • photo LINE_ALBUM_โครงการสิ่งแวดล้อมเอกสาร_๒๒๐๕๒๓_2.jpgLINE_ALBUM_โครงการสิ่งแวดล้อมเอกสาร_๒๒๐๕๒๓_2.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_0.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_0.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_1.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_1.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_3.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_3.jpg
รายละเอียด:

โรงเรียนมีการดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำนา เลี้ยงไก่ การเลี้ยงไก่ไข่ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถฝึกประสบการณืนักเรียนได้ในหลายๆด้าน สามารถนำเป็นไปประสบการณ์สร้างอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคต ในทุกๆวันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6จะมีการแบ่งเวรทำความสะอาดเล้าไก่ เก็บไข่ และให้อาหาร และไข่ไก่ที่ได้นำไปเข้าโครงการอาหารกลางวันและนำไปจำหน่ายให้กับผู้ปกครอง ครู แต่ชาวบ้านละแวกโรงเรียน

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

วันหนึ่งจะได้ไข่ประมาณ 3 แผง

ปลูกผักสวนครัวโรงเรียนวัดอู่ตะเภา เมื่อ 17 มี.ค. 64 น. @23 พ.ค. 65 10:08
 • photo LINE_ALBUM_โครงการสิ่งแวดล้อมเอกสาร_๒๒๐๕๒๓.jpgLINE_ALBUM_โครงการสิ่งแวดล้อมเอกสาร_๒๒๐๕๒๓.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_0.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_0.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_1.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_1.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_2.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_2.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_3.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_3.jpg
 • photo LINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_4.jpgLINE_ALBUM_เศรษฐกิจพอเพียง_๒๒๐๕๒๓_4.jpg
รายละเอียด:

1.คุณครูให้คำแนะนำนักเรียนเรื่องการปลูกผัก 2.แบ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นช่วงชั้นและมอบหมายผักแต่ละชนิดให้นักเรียนนำไปปลูก 3.แบ่งเวรนักเรียนแต่ชั้นมาดูแลรดน้ำผักสวนครัว 4.เก็บผลผลิต 5.นำผลผลิตที่ได้ไปเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนส่วนที่เหลือขายให้ครูและผู้ปกครอง

ผลผลิต/ผลลัพธ์:

1.พริกขี้หนู จำนวน 1 กก 2.ต้นหอม จำนวน 5 กก 3.ผักชี จำนวน 4 กก 4.ผักกาดเขียว จำนวน 10 กก 5.คะน้า จำนวน 6 กก 6.ผักบุ้ง จำนวน 7 กก