ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

  •      

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน

แผนที่สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ภาวะอ้วน ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 ครั้งที่ 1

กำลังโหลดแผนที่!!!!

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน (จำแนกตามสภาวะ) ทุกภาค

สภาวะ2558 1/1(%)2558 1/2(%)2558 2/1(%)2558 2/2(%)2559 1/1(%)2559 1/2(%)2559 2/1(%)2559 2/2(%)2560 1/1(%)2560 1/2(%)2560 2/1(%)2560 2/2(%)2561 1/1(%)2561 1/2(%)2561 2/1(%)2561 2/2(%)2562 1/1(%)2562 1/2(%)2562 2/1(%)2562 2/2(%)2563 1/1(%)2563 1/2(%)2563 2/1(%)2563 2/2(%)2564 1/1(%)2564 1/2(%)2564 2/1(%)2564 2/2(%)2565 1/1(%)2565 1/2(%)2565 2/1(%)2565 2/2(%)2566 1/1(%)2566 1/2(%)2566 2/1(%)2566 2/2(%)
เตี้ย 5.41 5.41% 5.13 5.13% 4.88 4.88% 3.73 3.73% 3.97 3.97% 3.40 3.40% 3.18 3.18% 3.10 3.10% 4.34 4.34% 3.91 3.91% 3.71 3.71% 3.74 3.74% 4.09 4.09% 3.84 3.84% 3.95 3.95% 3.83 3.83% 5.16 5.16% 4.15 4.15% 5.41 5.41% 4.58 4.58% 5.01 5.01% 3.47 3.47% 2.91 2.91% 3.57 3.57% 6.04 6.04% 2.50 2.50% 2.71 2.71% 2.60 2.60% 1.73 1.73% 3.15 3.15% 2.40 2.40% 2.42 2.42% 4.73 4.73% 3.49 3.49% 3.49 3.49% 2.92 2.92%
ผอม 6.69 6.69% 4.94 4.94% 4.52 4.52% 4.54 4.54% 4.97 4.97% 4.24 4.24% 3.91 3.91% 3.26 3.26% 4.31 4.31% 3.74 3.74% 3.05 3.05% 2.69 2.69% 4.00 4.00% 3.41 3.41% 2.78 2.78% 2.98 2.98% 4.42 4.42% 3.21 3.21% 3.99 3.99% 3.12 3.12% 5.24 5.24% 4.18 4.18% 2.49 2.49% 2.36 2.36% 4.41 4.41% 2.18 2.18% 2.84 2.84% 3.95 3.95% 4.94 4.94% 6.30 6.30% 1.84 1.84% 5.42 5.42% 3.57 3.57% 2.33 2.33% 2.55 2.55% 7.65 7.65%
อ้วน 4.38 4.38% 3.32 3.32% 3.94 3.94% 4.74 4.74% 5.52 5.52% 4.94 4.94% 4.91 4.91% 4.53 4.53% 5.15 5.15% 4.53 4.53% 4.67 4.67% 4.49 4.49% 4.94 4.94% 4.72 4.72% 5.01 5.01% 4.23 4.23% 5.61 5.61% 5.47 5.47% 5.27 5.27% 4.48 4.48% 6.57 6.57% 5.24 5.24% 4.40 4.40% 4.89 4.89% 6.65 6.65% 4.84 4.84% 5.68 5.68% 6.32 6.32% 5.90 5.90% 7.45 7.45% 9.82 9.82% 7.83 7.83% 8.93 8.93% 8.14 8.14% 7.01 7.01% 7.65 7.65%
เริ่มอ้วน+อ้วน 8.66 8.66% 6.51 6.51% 7.24 7.24% 8.87 8.87% 9.71 9.71% 9.06 9.06% 9.08 9.08% 8.53 8.53% 9.35 9.35% 8.86 8.86% 8.76 8.76% 8.55 8.55% 9.91 9.91% 9.54 9.54% 9.84 9.84% 8.82 8.82% 11.28 11.28% 10.80 10.80% 9.94 9.94% 8.82 8.82% 11.37 11.37% 9.39 9.39% 8.55 8.55% 8.97 8.97% 10.52 10.52% 9.05 9.05% 10.49 10.49% 10.28 10.28% 9.57 9.57% 12.89 12.89% 12.27 12.27% 13.25 13.25% 14.88 14.88% 13.37 13.37% 12.10 12.10% 12.94 12.94%

ภาวะอ้วน (จำแนกตามช่วงชั้น) ทุกภาค

ระดับชั้น2558 1/1(%)2558 1/2(%)2558 2/1(%)2558 2/2(%)2559 1/1(%)2559 1/2(%)2559 2/1(%)2559 2/2(%)2560 1/1(%)2560 1/2(%)2560 2/1(%)2560 2/2(%)2561 1/1(%)2561 1/2(%)2561 2/1(%)2561 2/2(%)2562 1/1(%)2562 1/2(%)2562 2/1(%)2562 2/2(%)2563 1/1(%)2563 1/2(%)2563 2/1(%)2563 2/2(%)2564 1/1(%)2564 1/2(%)2564 2/1(%)2564 2/2(%)2565 1/1(%)2565 1/2(%)2565 2/1(%)2565 2/2(%)2566 1/1(%)2566 1/2(%)2566 2/1(%)2566 2/2(%)
อนุบาล 3.59 3.59% 2.77 2.77% 2.63 2.63% 3.97 3.97% 4.13 4.13% 3.55 3.55% 3.65 3.65% 3.48 3.48% 4.15 4.15% 3.73 3.73% 3.79 3.79% 4.00 4.00% 3.17 3.17% 3.59 3.59% 3.32 3.32% 2.91 2.91% 3.98 3.98% 3.83 3.83% 4.40 4.40% 3.81 3.81% 4.82 4.82% 3.76 3.76% 3.23 3.23% 4.03 4.03% 6.88 6.88% 5.38 5.38% 6.37 6.37% 7.64 7.64% 5.04 5.04% 4.11 4.11% 3.70 3.70% 3.70 3.70% 3.03 3.03% 5.56 5.56% 5.56 5.56% 2.86 2.86%
ประถมศึกษา(ต้น) 3.93 3.93% 2.70 2.70% 3.30 3.30% 4.20 4.20% 4.83 4.83% 4.48 4.48% 4.36 4.36% 3.98 3.98% 4.69 4.69% 3.98 3.98% 4.14 4.14% 3.85 3.85% 4.44 4.44% 4.17 4.17% 4.51 4.51% 3.88 3.88% 5.07 5.07% 4.94 4.94% 4.69 4.69% 3.34 3.34% 6.04 6.04% 4.43 4.43% 4.08 4.08% 4.07 4.07% 6.68 6.68% 3.72 3.72% 5.99 5.99% 6.04 6.04% 5.16 5.16% 7.75 7.75% 14.29 14.29% 14.29 14.29% 11.11 11.11% 10.53 10.53% 7.89 7.89% 7.89 7.89%
ประถมศึกษา(ปลาย) 4.97 4.97 3.76 3.76 4.80 4.80 5.44 5.44 6.38 6.38 5.84 5.84 5.90 5.90 5.51 5.51 5.72 5.72 5.01 5.01 5.47 5.47 5.14 5.14 6.02 6.02 5.46 5.46 5.76 5.76 4.86 4.86 6.27 6.27 6.40 6.40 5.78 5.78 4.45 4.45 6.29 6.29 4.83 4.83 4.99 4.99 5.42 5.42 7.03 7.03 6.22 6.22 5.76 5.76 6.52 6.52 6.71 6.71 8.24 8.24 8.57 8.57 8.11 8.11 6.67 6.67 6.82 6.82 3.45 3.45 6.67 6.67
มัธยมศึกษา(ต้น) 5.10 5.10 4.42 4.42 5.06 5.06 5.47 5.47 7.01 7.01 5.76 5.76 5.56 5.56 4.89 4.89 6.49 6.49 6.04 6.04 5.55 5.55 5.29 5.29 6.34 6.34 6.04 6.04 7.14 7.14 5.68 5.68 7.78 7.78 7.75 7.75 6.73 6.73 6.87 6.87 10.68 10.68 9.45 9.45 6.25 6.25 8.49 8.49 5.52 5.52 3.33 3.33 3.97 3.97 5.00 5.00 6.87 6.87 9.68 9.68 10.17 10.17 5.00 5.00 12.96 12.96 9.26 9.26 9.26 9.26 11.54 11.54
ภาพรวมทุกชั้น 4.38 4.38% 3.32 3.32% 3.94 3.94% 4.74 4.74% 5.52 5.52% 4.94 4.94% 4.91 4.91% 4.53 4.53% 5.15 5.15% 4.53 4.53% 4.67 4.67% 4.49 4.49% 4.94 4.94% 4.72 4.72% 5.01 5.01% 4.23 4.23% 5.61 5.61% 5.47 5.47% 5.27 5.27% 4.48 4.48% 6.57 6.57% 5.24 5.24% 4.40 4.40% 4.89 4.89% 6.65 6.65% 4.84 4.84% 5.68 5.68% 6.32 6.32% 5.90 5.90% 7.45 7.45% 9.82 9.82% 7.83 7.83% 8.93 8.93% 8.14 8.14% 7.01 7.01% 7.65 7.65%

สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 ครั้งที่ 1

สัดส่วน สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน จำแนกตามรายภาค

ภาวะอ้วน+เริ่มอ้วน (%)

ภาคกลาง 504
ภาคอีสาน 500
ภาคเหนือ 374
ภาคใต้ 273

ภาวะเตี้ย (%)

ภาคกลาง 115
ภาคอีสาน 346
ภาคเหนือ 427
ภาคใต้ 131

ภาวะผอม (%)

ภาคกลาง 330
ภาคอีสาน 440
ภาคเหนือ 340
ภาคใต้ 164
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 ครั้งที่ 1
ชั้นจำนวนโรงเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 72 1,596 1,594 99.87% 146 9.16% 120 7.53% 1,190 74.65% 41 2.57% 46 2.89% 51 3.2% 97 6.09%
อนุบาล 2 72 1,715 1,710 99.71% 138 8.07% 161 9.42% 1,250 73.1% 43 2.51% 44 2.57% 74 4.33% 118 6.9%
อนุบาล 3 72 239 235 98.33% 18 7.66% 25 10.64% 188 80% 1 0.43% 1 0.43% 2 0.85% 3 1.28%
รวมชั้นอนุบาล 3,550 3,539 99.69% 302 8.53% 306 8.65% 2,628 74.26% 85 2.4% 91 2.57% 127 3.59% 218 6.16%
รวมชั้นอนุบาลทุกภาค 3,550 3,539 99.69% 302 8.53% 306 8.65% 2,628 74.26% 85 2.4% 91 2.57% 127 3.59% 218 6.16%
ชั้นจำนวนโรงเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 72 2,106 2,102 99.81% 206 9.8% 175 8.33% 1,527 72.65% 49 2.33% 68 3.24% 77 3.66% 145 6.9%
ประถมศึกษาปีที่ 2 72 2,173 2,160 99.4% 162 7.5% 150 6.94% 1,611 74.58% 74 3.43% 85 3.94% 78 3.61% 163 7.55%
ประถมศึกษาปีที่ 3 72 2,149 2,148 99.95% 136 6.33% 132 6.15% 1,621 75.47% 73 3.4% 89 4.14% 97 4.52% 186 8.66%
รวมชั้นประถมศึกษาตอนต้น 6,428 6,410 99.72% 504 7.86% 457 7.13% 4,759 74.24% 196 3.06% 242 3.78% 252 3.93% 494 7.71%
รวมชั้นประถมศึกษาตอนต้นทุกภาค 6,428 6,410 99.72% 504 7.86% 457 7.13% 4,759 74.24% 196 3.06% 242 3.78% 252 3.93% 494 7.71%
ชั้นจำนวนโรงเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษาปีที่ 4 72 2,115 2,105 99.53% 107 5.08% 141 6.7% 1,592 75.63% 79 3.75% 100 4.75% 86 4.09% 186 8.84%
ประถมศึกษาปีที่ 5 72 2,256 2,250 99.73% 109 4.84% 129 5.73% 1,672 74.31% 93 4.13% 127 5.64% 120 5.33% 247 10.98%
ประถมศึกษาปีที่ 6 72 2,157 2,143 99.35% 117 5.46% 120 5.6% 1,599 74.62% 70 3.27% 120 5.6% 117 5.46% 237 11.06%
รวมชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 6,528 6,498 99.54% 333 5.12% 390 6% 4,863 74.84% 242 3.72% 347 5.34% 323 4.97% 670 10.31%
รวมชั้นประถมศึกษาตอนปลายทุกภาค 6,528 6,498 99.54% 333 5.12% 390 6% 4,863 74.84% 242 3.72% 347 5.34% 323 4.97% 670 10.31%
ชั้นจำนวนโรงเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนเริ่มอ้วน+อ้วน
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 72 1,024 999 97.56% 77 7.71% 74 7.41% 726 72.67% 33 3.3% 39 3.9% 50 5.01% 89 8.91%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 72 894 872 97.54% 37 4.24% 52 5.96% 662 75.92% 35 4.01% 47 5.39% 39 4.47% 86 9.86%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 72 778 737 94.73% 21 2.85% 25 3.39% 574 77.88% 23 3.12% 50 6.78% 44 5.97% 94 12.75%
รวมชั้นมัธยมศึกษา 2,696 2,608 96.74% 135 5.18% 151 5.79% 1,962 75.23% 91 3.49% 136 5.21% 133 5.1% 269 10.31%
รวมชั้นมัธยมศึกษาทุกภาค 2,696 2,608 96.74% 135 5.18% 151 5.79% 1,962 75.23% 91 3.49% 136 5.21% 133 5.1% 269 10.31%
ภาพรวมทุกชั้น 19,202 19,055 99.23% 1,274 6.69% 1,304 6.84% 14,212 74.58% 614 3.22% 816 4.28% 835 4.38% 1,651 8.66%
ภาพรวมทุกภาค 19,202 19,055 99.23% 1,274 6.69% 1,304 6.84% 14,212 74.58% 614 3.22% 816 4.28% 835 4.38% 1,651 8.66%
สถานการณ์ภาวะโภชนาการนักเรียน - ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1 ครั้งที่ 1
ชั้นจำนวนโรงเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%

อนุบาล

อนุบาล 1 72 1,584 1,542 97.35% 89 5.77% 99 6.42% 1,212 78.6% 60 3.89% 82 5.32%
อนุบาล 2 72 1,705 1,689 99.06% 93 5.51% 116 6.87% 1,388 82.18% 52 3.08% 40 2.37%
อนุบาล 3 72 182 178 97.8% 22 12.36% 20 11.24% 136 76.4% 0 0% 0 0%
รวมชั้นอนุบาล 3,471 3,409 98.21% 204 5.98% 235 6.89% 2,736 80.26% 112 3.29% 122 3.58%
รวมชั้นอนุบาลทุกภาค 3,471 3,409 98.21% 204 5.98% 235 6.89% 2,736 80.26% 112 3.29% 122 3.58%
ชั้นจำนวนโรงเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 72 2,096 2,094 99.9% 136 6.49% 143 6.83% 1,700 81.18% 68 3.25% 47 2.24%
ประถมศึกษาปีที่ 2 72 2,157 2,153 99.81% 131 6.08% 124 5.76% 1,792 83.23% 75 3.48% 31 1.44%
ประถมศึกษาปีที่ 3 72 2,136 2,130 99.72% 122 5.73% 139 6.53% 1,741 81.74% 68 3.19% 60 2.82%
รวมชั้นประถมศึกษาตอนต้น 6,389 6,377 99.81% 389 6.1% 406 6.37% 5,233 82.06% 211 3.31% 138 2.16%
รวมชั้นประถมศึกษาตอนต้นทุกภาค 6,389 6,377 99.81% 389 6.1% 406 6.37% 5,233 82.06% 211 3.31% 138 2.16%
ชั้นจำนวนโรงเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%

ประถมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษาปีที่ 4 72 2,106 2,096 99.53% 87 4.15% 106 5.06% 1,762 84.06% 81 3.86% 60 2.86%
ประถมศึกษาปีที่ 5 72 2,234 2,206 98.75% 106 4.81% 115 5.21% 1,786 80.96% 113 5.12% 86 3.9%
ประถมศึกษาปีที่ 6 72 2,135 2,130 99.77% 94 4.41% 104 4.88% 1,723 80.89% 120 5.63% 89 4.18%
รวมชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 6,475 6,432 99.34% 287 4.46% 325 5.05% 5,271 81.95% 314 4.88% 235 3.65%
รวมชั้นประถมศึกษาตอนปลายทุกภาค 6,475 6,432 99.34% 287 4.46% 325 5.05% 5,271 81.95% 314 4.88% 235 3.65%
ชั้นจำนวนโรงเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่วัดส่วนสูงเตี้ยค่อนข้างเตี้ยสูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูงสูง
คนคน%คน%คน%คน%คน%คน%

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 72 1,024 992 96.88% 51 5.14% 55 5.54% 823 82.96% 37 3.73% 26 2.62%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 72 894 872 97.54% 48 5.5% 53 6.08% 713 81.77% 31 3.56% 27 3.1%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 72 776 737 94.97% 40 5.43% 46 6.24% 581 78.83% 30 4.07% 40 5.43%
รวมชั้นมัธยมศึกษา 2,694 2,601 96.55% 139 5.34% 154 5.92% 2,117 81.39% 98 3.77% 93 3.58%
รวมชั้นมัธยมศึกษาทุกภาค 2,694 2,601 96.55% 139 5.34% 154 5.92% 2,117 81.39% 98 3.77% 93 3.58%
ภาพรวมทุกชั้น 19,029 18,819 98.9% 1,019 5.41% 1,120 5.95% 15,357 81.6% 735 3.91% 588 3.12%
ภาพรวมทุกภาค 19,029 18,819 100% 1,019 5.41% 1,120 5.95% 15,357 81.6% 735 3.91% 588 3.12%